HealAdvisor Digital Nutrition module

79,73 incl. GST & Service Charge / month incl. GST & Service Charge

หากต้องการใช้การเป็นสมาชิก Healy ที่คุณได้เปิดใช้งานแล้ว กรุณาใส่หมายเลขกำกับผลิตภัณฑ์ของอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง (หมายเลขที่เน้นสีเท่านั้น ระบบจะเติมเครื่องหมายทวิภาคให้โดยอัตโนมัติ) จะสามารถใช้ได้เฉพาะหมายเลขกำกับผลิตภัณฑ์ที่ลงทะเบียนไว้ในบัญชีของคุณเท่านั้น กรุณาใช้ที่อยู่อีเมลในบัญชีและข้อมูลล็อกอินของคุณสำหรับขั้นตอนการซื้ออื่นๆ ข้ามขั้นตอนนี้เพื่อใช้การเป็นสมาชิกกับอุปกรณ์ Healy เครื่องใหม่ที่อยู่ในตะกร้าสินค้าของคุณ
SN(21) 01:01:01:01:01:01
SN: 01:01:01:01:01:01

รหัสสินค้า: 108-1406 หมวดหมู่:

“ด้วยการสมัครใช้บริการ HealAdvisor Digital Nutrition รายเดือน คุณจะสามารถค้นหาโปรแกรม Healy Microcurrent Frequency (IMF) ที่เหมาะสมได้อย่างรวดเร็วเพื่อการทำงานประสานกันของสนามพลังงานชีวิตของคุณ คุณจะได้รับโปรแกรม Healy IMF ที่ออกแบบมาเป็นพิเศษ 72 โปรแกรมในหน้าโปรแกรม Digital Nutrition นอกจากนี้ จะมีการจัดทำลิสต์สิ่งของที่ต้องซื้อเมื่อไปร้านของชำสำหรับคุณโดยเฉพาะ สามารถยกเลิกการสมัครใช้บริการได้ทุกเดือน หากยังไม่ยกเลิก จะมีการต่ออายุการสมัครใช้บริการทุกเดือน การสมัครใช้บริการจะเปิดใช้งานสำหรับหมายเลขผลิตภัณฑ์ของ Healy และบัญชีอีเมลของผู้ซื้อ” ข้อสงวนสิทธิ์: เนื้อหาที่ปรากฏให้เห็นในแอป HealAdvisor ไม่ถือเป็นการวินิจฉัยทางการแพทย์ แต่เป็นคำแนะนำเพียงอย่างเดียว การวินิจฉัยและการรักษาทางการแพทย์เป็นความรับผิดชอบของผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์แต่เพียงผู้เดียว โปรแกรมต่างๆ ของ Healy สารและอาหารที่แสดงให้เห็นเป็นเพียงคำแนะนำเท่านั้น ซึ่งขึ้นอยู่กับข้อมูลจากผู้ใช้ ผู้ป่วยที่มีอาการแพ้อาหารแบบแฝง อาการแพ้ ประสบกับภาวะความเข้ากันไม่ได้หรือป่วยเป็นโรคจะต้องให้แพทย์ประเมินคำแนะนำของแอป HealAdvisor เสมอ

Scroll to Top