Vanliga frågor

HealAdvisor Analyse-appen fungerar inte på en annan smartphone

1. Säkerhetskopiera huvudnyckeln (du kan skicka huvudnyckeln till dig själv som bilaga till ett e-postmeddelande).
2. Hämta huvudnyckelfilen från din e-post till din andra smartphone.
3. Importera huvudnyckeln när du installerar HealAdvisor Analyse-appen på din andra smartphone.

Fick du inte svar på din fråga?kontakta supporten
Scroll to Top