Healy Watch Connector module

22,61 incl. GST & Service Charge / month zaw. VAT.

Jeśli chcesz skorzystać z subskrypcji na już aktywowanym urządzeniu Healy, wprowadź odpowiedni numer seryjny urządzenia (tylko zaznaczone cyfry – dwukropki zostaną dodane automatycznie). Zadziałają tylko numery seryjne przyporządkowane do Twojego konta. Użyj adresu e-mail przypisanego do konta oraz danych logowania, aby wykonać kolejne kroki związane z zakupem. Pomiń ten krok, aby skorzystać z subskrypcji na nowym urządzeniu Healy w Twoim koszyku.
SN(21) 01:01:01:01:01:01
SN: 01:01:01:01:01:01

SKU: 108-1404 Kategoria:

“Poprzez moduł Healy Watch Connector aplikacja Healy Watch analizuje równowagę między ciałem, umysłem i duszą użytkownika na podstawie mierzonych danych. Razem z miesięczną subskrypcją Healy Watch Connector zalecane są programy Healy ze spersonalizowanymi częstotliwościami mikroprądów (IMF) dla harmonizacji Twojego pola bioenergetycznego; otrzymasz 24 specjalnie opracowane programy Healy IMF, dostępne na stronach programu „Healy Watch”, a w przypadku aktywnej subskrypcji Digital Nutrition – 12 dodatkowych programów IMF.
Subskrypcję można anulować co miesiąc; jeśli nie zostanie anulowana, będzie przedłużana co miesiąc o następny miesiąc. Subskrypcja zostanie aktywowana dla numeru seryjnego Healy oraz adresu e-mail nabywcy.”

Wyjaśnienie:
Treści wyświetlane przez aplikację Healy Watch nie stanowią diagnozy medycznej i służą wyłącznie jako zalecenia. Stawianiem diagnozy medycznej oraz leczeniem mogą zajmować się wyłącznie przedstawiciele zawodów medycznych. Wyświetlane programy Healy są jedynie zaleceniami. W przypadku chorób zalecenia aplikacji Healy Watch muszą być zawsze ocenione przez lekarza.

Przewiń do góry